บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC ตรวจประเมินศูนย์ฝึกอบรม ID training center แก่งคอย สระบุรี


วันที่ 22 สิงหาคม 2562 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง SCCC ตรวจประเมินศูนย์ฝึกอบรม ID training center แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด


ย้อนกลับ