อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพไอดี ไดร์ฟเวอร์


อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมหารือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และภาคเอกชน ประเด็น SMART City พร้อมศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพไอดี ไดร์ฟเวอร์

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หารือร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด (ดีแทค) บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด เพื่อร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล (Smile City for All) ที่สอดคล้องกับ SMART City ของจังหวัดขอนแก่น จากนั้นเวลา 14.00 น. เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ID Driver ศูนย์ฝึกอาชีพไอดี ไดร์ฟเวอร์ ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางนำมาปรับใช้ในการพัฒนางานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมลงพื้นที่

โดยสามารถติดตามข่าวสารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของคนพิการได้ที่ www.dep.go.th หรือ https://www.facebook.com/dep.go.th

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก


ย้อนกลับ