ข่าวดีสำหรับประชาชน และทุกหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น โครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน รับจำนวนจำกัด 500 ท่าน


สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และบริษัทไอดีไดรฟ์จำกัด จังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ.......

โครงการ จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน
   กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พร้อมกัน 10 จุดทั่วประเทศ   

บริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัด จ.ขอนแก่น ได้รับมอบ

1. เสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์  500 ตัว

2. หมวกที่มีตราสัญลักษณ์   500 ใบ

มาแจกในวันดังกล่าว  ทางบริษัทฯเห็นว่าประชาชนในจังหวัดขอนแก่นมีส่วนสำคัญที่จะมาร่วมกิจกรรมโครงการ "จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน"

                        

(เลขที่ใบอนุญาต นร.๐๑๐๑/๓๑๖๔)

ขั้นตอนการสมัครรับสิทธิ์

 คลิปแนะนำการสมัครเพื่อขอรับสิทธิ์ คลิกที่นี่


รายละเอียดโครงการดังนี้

  วันที่  2  พฤษภาคม 2562 
  สถานที่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
  เวลา 08.09-09.30 น. เช็คสิทธิ์และตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนตามช่องทางออนไลน์ Application “M-Help Me ” 
  เวลา 09.39-10.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขก/ประธาน กล่าวเปิดงานและแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม (ถ่ายทอดสด) พร้อมกันทั้งหมด 10 จุดทั่ว ประเทศได้แก่ กรุงเทพฯ/จ.ขอนแก่น/จ.เชียงใหม่/จ.พิษณุโลก/จ.นครราชสีมา/จ. อยุธยา/จ.กาญจนบุรี/จ.กระบี่/จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย )/จ.สงขลา ( หาดใหญ่ )
  เวลา 10.00-11.30 น. เริ่มทำการแจกเสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ และหมวกที่มีตรา สัญลักษณ์ ในการทำดีด้วยหัวใจ( เลขที่ใบอนุญาต นร.๐๑๐๑/๓๑๖๔ ) 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 พร้อมกัน10 จุดทั่วประเทศ
- เสื้อ จำนวน 500 ตัว 
- หมวก จำนวน 500 ใบ 
  เวลา 11.30-12.30 น. จิตอาสา ทำความดี บริเวณรอบโรงเรียน
  เวลา 12.30-12.00 น. ประธานและคณะทำงานกล่าวขอบคุณจิตอาสา ถ่ายรูปร่วมกันและกล่าวปิดงาน
ทาง บริษัทฯ เห็นว่าประชาชนในจังหวัดขอนแก่นมีส่วนสำคัญที่จะมาร่วมกิจกรรมโครงการ “ จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน”
ดังนั้นบริษัทฯจึงขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนในระบบ Application “M-Help Me ” และมาทำความดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                                                                   บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

ตัวอย่าง โครงการ จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน” 

กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พร้อมกัน 10 จุดทั่วประเทศ


ย้อนกลับ