ภาพบรรยากาศการอบรมวินัยจราจรสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัย


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดอบรมวินัยจราจรสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน  โดยมีเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ร่วมกันเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎี ก่อนนำเด็กนักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการให้ทราบถึงกฎวินัยจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ เครื่องหมายบนพื้นทาง สัญญาณจราจร รวมทั้งกฎหมายเบื้องต้น ให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนต่อส่วนรวม ที่ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร.ร.เทศบาลสวนสนุก ร.ร.เทศบาลบ้านโนนทัน ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร.ร.มณีอนุสรณ์ศึกษาร.ร.เทศบาลบ้านโนนชัย และร.ร.คุ้มหนองคู ระหว่างวันที่ 5 -15 กุมภาพันธ์ 2562

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก


ย้อนกลับ