บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัดร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย จัดทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก


เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ เข้ารับการทดสอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้หนังสือรับรองจากสถาบัน TPQI

สถานบันสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย จัดทดสอบมาตรฐานสมรรถนะอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกที่มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 บ.2 ขึ้นไป เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีประชาคมอาเซียน ให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในอาชีพ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ผู้ประกอบการ องค์กร และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน

>>ผู้ที่สนใจส่งพนักงานสมัครเข้าทดสอบมาตรฐานสมรรถนะ สามารถติดต่อ คุณพัชรี กวีสวัสดิ์ 088-5486110

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก


ย้อนกลับ