บริษัทไอดีไดรฟ์ มอบทุนการศึกษา และของขวัญให้กับคุณครู และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น


บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด โดยคุณยุวดี แสงสุรศักดิ์ ผู้อำนวยการการเงิน เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาและของขวัญให้กับคุณครู และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรม “รวมพลังเยาวชนไทยทำความดี” ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก


ย้อนกลับ