บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่นช่วยกันเติมเต็มรอยยิ้ม ความฝัน ความหวัง และเสริมสร้างพลังคนพิการสิ่งดีๆให้สังคมไทย


เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ผู้แทนบริษัท ไอดีไดร์ฟ จำกัด ได้มอบเงินและน้ำดื่มให้ท่านพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น (นายสุธี ศรสวรรค์) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งร่วมสนับสนุน การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ช่วยกันเติมเต็มรอยยิ้ม ความฝัน ความหวัง และเสริมสร้างพลังคนพิการสิ่งดีๆให้สังคมไทยต่อไป งานครั้งนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมศักดิ์ จังตระกูล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก


ย้อนกลับ