บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ได้มอบกรวยจราจรให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะอาจารย์มารับมอบกรวยจราจร


คุณทัศพล แสงสุรศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรได้มอบกรวยจราจรให้กับอาจารย์พัฒนา ยอดสะอึ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านตูมและคณะอาจารย์มารับมอบกรวยจราจร เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการขับขี่และการใช้ยานพาหนะอย่างถูกต้องต่อกฎระเบียบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ใช้ประโยชน์ในการจัดการและแก้ไขปัญหาจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก


ย้อนกลับ