โครงการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสถานีขนส่งอัจฉริยะ Smart Bus Terminal Plus SBT+(มีคลิป)


ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง  โครงการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสถานีขนส่งอัจฉริยะ     Smart Bus Terminal Plus  หรือ SBT+

บริษัทไอดีไดรฟ์จำกัด  พลิกโฉม!!! เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารให้ทันสมัย ก้าวสู่ล้ำสู่ยุค 4.0 ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถบัส รถโดยสาร โดยเปิดตัว
นวัตกรรมใหม่ได้แก่ “เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกายพนักงานขับรถ Version1 ”
ภายใต้การบริหารงานโดย
1.คุณสุทธิ์สมร   แสงสุรศักดิ์ชัย  กรรมการผู้จัดการบริษัทไอดีไดรฟ์จำกัด
2.คุณวรรณี  เนตรสิงหนาท  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ
3.คุณเฉลิมชัย  หุ่นนาครินทร์ทร  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
4.คุณธนภร  ธนวันต์กิตติ  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการตลาดและนวัตกรรม
5.คุณศุภชัย  โพธิ์ศรีคูณ  ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ 
6.คุณณัชชา  แสงสุรศักดิ์  ผู้จัดการบริหารสำนักงานบริษัทไอดีไดรฟ์จำกัด
กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ พร้อมแล้วที่จะพลิกโฉม!!! เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารให้ทันสมัย ก้าวสู่ล้ำสู่ยุค 4.0 ได้ติดตั้งจอแสดงข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารประจำทางแบบ Real-time ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน เข้าถึงรถโดยสารสาธารณะบริการสาธารณะที่ดีรวดเร็ว เพิ่มความสะดวกคล่องตัวด้วยแอพพลิเคชั่น 
“Smart Bus Terminal Plus  SBT + ” คือเลขาช่วยเหลือในการเดินทาง
วางแผนการเดินทางครบทุกช่องทาง และรอบรู้ทุกเส้นทาง คุ้มค่าทุกนาที บริหารเวลาได้อย่างแม่นยำ 
วันนี้ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 3  จังหวัดขอนแก่น นายสนิท  พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดตัวระบบ “Smart Bus Terminal Plus SBT +”  
โครงการนี้จัดให้มีระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำทางและจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางอัตโนมัติภายในของกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างโอกาสเสมอภาคเท่าเทียมสำหรับประชาชนคนส่วนใหญ่ ในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐ ยังเป็นการปฏิรูประบบการให้บริการที่พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันแบบประชารัฐ ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนในท้องถิ่น และประชาชน ด้วยการให้บริการข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารประจำทางที่เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารแบบ Real-time พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางสู่ระบบขนส่งสาธารณะโหมดอื่นๆ เป็นการสร้างความต่อเนื่องการขนส่งสาธารณะทั้งระบบในทุกรูปแบบ (Connectivity) ตั้งแต่ต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางสถานที่ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
คุณสุทธิ์สมร  แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ระบบ “Smart Bus Terminal ( SBT +1 )” เป็นการต่อยอดใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ที่ติดตั้งในรถโดยสารประจำทางตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด บวกกับระบบRFID เพื่อสร้างมาตรฐานการเดินทางและมาตรฐานสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว   จากประสิทธิภาพในการตรวจสอบตำแหน่งรถโดยสารประจำทางจากฐานข้อมูล GPSของกรมการขนส่งทางบก และระบบRFID ทำให้รู้เวลารถเข้าออกสถานีขนส่งผู้โดยสารล่วงหน้า และแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบข้อมูลแบบ Real-time โดยติดตั้งจอแสดงตารางการเดินรถ ขาเข้าและขาออก ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารภายใต้ความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกและองค์กรปกครองส่วนจังหวัด ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏในจอแสดงข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารประจำทาง ประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนรถ ประเภทรถ เที่ยวรถ เส้นทางเดินรถ เวลาเข้าเวลาออกชานชาลา สถานีต้นทางและปลายทาง ส่งผลให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องเสียเวลารอคอยรถโดยสารเป็นเวลานาน เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นในการเดินทางอย่างปลอดภัยด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถวางแผนการเดินทางด้วยระบบ “Smart Bus Terminal  SBT +”  บริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่าและลงตัว ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ
การบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ยกระดับความปลอดภัยจากการเดินทาง ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริษัทไอดีไดรฟ์จำกัด จึงได้ผลิตนวัตกรรม “เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างการพนักงานขับรถ Version1 ”เพื่อตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ การเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง นอกจากนี้ ยังยกระดับการเข้าถึงไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือที่ใด
ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ผ่านแอพพลิเคชั่น “Smart Bus Terminal Plus SBT + )” ซึ่งจะแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนจอแสดงตารางการเดินรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแบบ Real-time ทั้งยังสามารถค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูลระบบการขนส่งสาธารณะโหมดอื่นๆ เช่น ข้อมูลตารางเดินรถไฟและตารางเที่ยวบิน ของแต่ละสถานี รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android


ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/idklever

ชมคลิปคลิกเลยย้อนกลับ