ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอระบบนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Khonkaen Smart City 4.0


คุณสุทธิสมร แสงสุรศักดิ์ชัย ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอระบบนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Khonkaen Smart City 4.0 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก.เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 


ย้อนกลับ