ภาพบรรยากาศ "กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา"


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย กลุ่มเด็กจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากการถูกรถชนทั้งความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพถนน ความเสี่ยงด้านพฤติกรรม เช่น เด็กยังขาดความชำนาญและความสามารถในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จึงจัดอบรมวินัยจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ก่อนนำเด็กนักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการให้ทราบถึงกฎวินัยจราจร ป้ายเตือน เครื่องหมายบนพื้นทาง สัญญาณจราจร รวมทั้งกฎหมายเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยแก่เด็กๆ ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ยากลำบาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา


ย้อนกลับ