ภาพบรรยากาศ "กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย"


ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ความปลอดภัยบนท้องถนน รวมทั้งผู้ร่วมเดินทางเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

FB สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ไอดี ไดร์ฟเวอร์


ย้อนกลับ