อบรมสอนวินัยจราจรเบื้องต้นโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก


กิจกรรมอบรมสอนวินัยจราจรเบื้องต้นโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โดยมีเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยแก่นักเรียนในสถานศึกษา สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร เครื่องหมายบนพื้นทาง สัญญาณจราจรเพื่อสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับความรู้การขับขี่ปลอดภัย

ดูภาเพิ่มเติม คลิก


ย้อนกลับ