บริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด สนับสนุนสนามฝึกซ้อมให้กับทีมนักแข่งเซมิฟอร์มูล่า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


บริษัทไอดี ไดรฟ์ จำกัด สนับสนุนสนามฝึกซ้อมให้กับทีมนักแข่งเซมิฟอร์มูล่า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561


ย้อนกลับ