บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด มอบกรวยจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน


บริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัด มอบกรวยจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 


ย้อนกลับ