8 โรคไม่ควรขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุรุนแรง


8 โรคไม่ควรขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุรุนแรง

การเกิดอุบัติบนท้องถนนเกิดขึ้นแทบทุกวัน นอกจากความประมาทแล้ว ปัญหาด้านสุขภาพบางอย่างอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งตัวผู้ขับขี่และผู้อื่นอีกด้วย วันนี้เรามาดู 8 กลุ่มโรคเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ไม่ควรขับรถเด็ดขาด

1.โรคที่เกี่ยวกับสายตาต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อมทำให้ขับรถในเวลากลางคืนแล้วมองไม่ชัด ส่วนคนเป็นต้อหินทำให้มุมสายตาแคบลง มองเห็นภาพส่วนรอบได้ไม่ดี และมองเห็นแสงไฟบอกทาง หรือไฟหน้ารถพร่าได้
2.โรคไขข้อ ข้อเสื่อม ข้ออักเสบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการขับรถ เช่น ข้อเข่าเสื่อม ทำให้เหยียบเบรกได้ไม่เต็มที่ ข้อเท้าอักเสบปวดจากโรคเก๊าต์ ทำให้ขยับลำบาก โรคกระดูกคอเสื่อม ทำให้ปวดคอ เอี้ยวคอดูการจราจรได้ลำบาก หรือมีอาการปวดหลังจากกระดูกหลังเสื่อม ทำให้นั่งขับรถได้ไม่นาน
3.โรคพาร์กินสันมีอาการแข็งเกร็ง มือสั่น เท้าสั่น ทำอะไรช้าลง ทำให้ขับรถได้ไม่ดี
4.โรคหัวใจอาจมีอาการแน่นหน้าอก เมื่อขับรถนานๆ เครียดจากรถติด
5.โรคลมชักเมื่อมีอาการชักจะเกร็ง และกระตุกไม่รู้สึกตัว
6.โรคหลอดเลือดสมองทำให้แขนขาไม่มีแรงขับรถ เหยียบคันเร่ง เหยียบเบรกหรือเปลี่ยนเกียร์ บางคนมีอาการเกร็งจนขากระตุกเวลาเหยียบคันเร่งหรือเบรก บางคนประสานงานแขนกับขาไม่ดี หรือสมองสั่งให้แขนขาทำงานไม่ได้ดีเหมือนเดิม ความไวของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ลดลง 
7.โรคทางสมองที่ยังเป็นไม่มากมีอาการหลงลืม ขับรถหลงทางในบางครั้ง การตัดสินใจช้าและสมาธิไม่ดี
8. โรคเบาหวานทำให้มีอาการ หน้ามืด ใจสั่น สมาธิไม่ดี ตาพร่า ถ้าน้ำตาลในเลือดต่ำลง

FB สอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์


ย้อนกลับ