ข้อมูลผู้สมัคร

สนใจ ! เปิดโรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ที่ได้มาตรฐานรับรองโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และกระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อ 088-5649931 , 061-6549495

ไอดีไดร์ฟเวอร์ยินดีให้คำปรึกษาแนนำทุกเรื่อง (ฟรี) ตั้งแต่เริ่มจนเปิดและถ้าเป็นกิจการโรงเรียนอาทิเช่น
* การลงทุน เงินทุน แหล่งทุน
* อาคารสถานที่ ห้องอบรม ห้องสอบ สนามฝึก
* หลักสูตร คู่มือ เอกสารการสอน
* กระบวนการเรียนการสอนการสอบ
* เครื่องมือ เครื่องทดสอบ ตามระเบียบกรม
* นวัตกรรมเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
* กลยุทธการบริหารธุรกิจ การตลาดเชิงรุก และการประกันคุณภาพ

ไอดีไดร์ฟเวอร์ ให้คำปรึกษากิจการสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่มาแล้วมากกว่า 100 แห่ง