สาขาในปั๊ม ปตท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น


        
         เบอร์โทร : โทร. 086-4513995
         เเฟ็กซ์ :