สาขาถนนมิตรภาพ


         104/28 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
         เบอร์โทร : (043) 224828
         เเฟ็กซ์ : (043) 224828