(043) 238383 สาขาถนนศรีจันทร์


         29/11 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
         เบอร์โทร : (043) 223300, 271600
         เเฟ็กซ์ : (043) 223300