สาขาหน้าหมู่บ้านการเคหะ


         61 หมู่ 11 ถนนเจนจบทิศ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
         เบอร์โทร : (043) 223556
         เเฟ็กซ์ : (043) 223556