สาขาถนนศรีจันทร์

ตรอ.
ที่อยู่
29/11 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.
(043) 223300, 271600
แฟ๊กซ์
(043) 223300

สาขาถนนมิตรภาพ

ตรอ.
ที่อยู่
104/28 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร.
(043) 224828
แฟ๊กซ์
(043) 224828