สอนขับรถยนต์ให้เป็น ไม่ใช่เพียงขับรถได้

    มีทั้งรถยนต์เก๋ง กระบะ เกียร์กระปุก และเกียร์ออโต ให้ผู้เรียนใช้รถฝึกขับ PC ภายในห้องได้ฟรี ก่อนครูฝึกจะรับลงสนามฝึกขับรถจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนที่สนามฝึกอย่างคุ้มค่า


มีวิชาอบรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขับรถ

    กฎหมายจราจร-กฎหมายเกี่ยวข้องต่างๆ เทคนิคขับขี่ปลอดภัย-พร้อมแก้ไขสถานการณ์ มารยาทการขับขี่ ดูแลบำรุงรักษารถ-พร้อมแก้ไขเบื้องต้น


สอนขับด้วยครูฝึกที่มีประสบการณ์

    สอนขับด้วยครูฝึกที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เมื่อครบ 15 ชั่วโมง ไอดี ไดร์ฟเวอร์ได้บริการจัดติว (Tutor-รับประกัน) และสอบใบขับขี่ที่ สถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์ได้เลย