คณะผู้บริหารบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการ “บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. ๒๔๕๖๕” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม

ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมดังกล่าวซึ่งถือเป็นโอกาศอันดีที่ได้สร้างกุศลใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกับชุมชนและผู้แสวงบุญในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และอำเภอใกล้เคียง ทั้งนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์ บริหารงานโดย บริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัด ได้ส่งตัวแทน คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด และคุณเฉลิมชัย หุ่นนาครินทร์ทร ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนใน โครงการ “บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. ๒๔๕๖๕”

ตามประเพณีไทยช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี ถือเป็นฤดูร้อนช่วงส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ของประเพณีไทย หรือเรียกกันว่า “วันสงกรานต์ “ ถือปฏิบัติเป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ประจวบเหมาะกับเป็นช่วงที่นักเรียนปิดภาคเรียนฤดูร้อนซึ่งประกอบด้วยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจาก อำเภอเมืองมาหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และอำเภอใกล้เคียง ให้เกิดกิจกรรมบรรพชาสามเณรจำนวนทั้งสิ้น 18 รูป ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับเกียรติจากท่าน เจ้าคณะจังหวัด มหาสารคาม พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) มาเป็นพระอุปชาสามเณร ในครั้งนี้ถือเป็นกุศลอย่างยิ่งค่ะ

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นกิจกกรมฝึกความอดทน วินัย และการอยู่ร่วมกันแบบนักบวชสามเณร ดังคำพูดที่ว่า “ คนจะดีได้ต้องดีทั้งการกระทำ วาจา ใจ และเป็นคนดีให้ยั่งยืน” ทั้งนี้วัดเป็นอีกสถานที่นึ่งที่ทำให้ผู้ปกครองได้มีโอกาศเข้ามาปฏิบัติพร้อมๆกันกับการบวชสามเณรของลูกหลาน ในนามตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ก็ขอให้บุญกุศล หนุนนำทุกท่านให้พบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคล ร่ำรวย ราบรื่น สดชื่น ได้บุญกุศลร่วมกันทุกท่านในช่วงก่อนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ไทย พ.ศ. ๒๔๕๖๕ นี้ค่ะ

Facebook : https://www.facebook.com/iddrivescontact/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCMZQTJfhJ95MlVnwnKSS52A
LINE OA : @265zbmwi
โทร : 098 261 0126

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด