รางวัลครูดีเด่น ประจำวันที่ 2566 ณ วันที่ 24-25 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่จังหวัดหนองบัวลำภู

ท่านผู้ว่าจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เป็นเกียรติมอบโล่รางวัลครูดีเด่นให้แก่ ทางบุคลากรของทางบริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด  ขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุณเฉลิมชัย หุ่นนาครินทร์ทร
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

โดยมีตัวแทนรับรางวัล โดย คุณยุวดี แสงสุรศักดิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน  นายอธิกพล  วารจันทร์  นายสุเมธ  โพทอง  นายพิสิทธิ์   พันธ์อ่อน ทางบริษัทไอดีไดรฟ์  จำกัด  ขอนแก่น  โดยมี คุณสุทธิสมร แสงสุรศักดิ์ชัย  เป็นประธานกรรมการบริษัท ได้ขอขอบพระคุณม่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นอย่างสูง

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด