กรมอนามัย CLEAN Together คนไทยรวมพลังป้องกันโรค COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน คุณลูกค้า และคนที่ใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน คุณลูกค้า และคนที่ใช้บริการโรงเรียนสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์ ที่คุณลูกค้าสามารถเข้ามา สอบถาม หรือปรึกษาเกี่ยวกับการสอนของครูผู้สอน หลักสูตรเรียนเพิ่มทักษะพร้อมสอบเพื่อทำใบขับขี่จักยานยนต์ หลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อสอบใบขับขี่รถยนต์ หลักสูตรเรียนพร้อมสอบเพื่อทำใบขับขี่ ตารางการฝึกหัดขับรถเรียนเป็นต้น ซึ่งโรงเรียนสอนขับรถ ไอดีไดร์ฟเวอร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับมาตรฐานตามกรมอนามัย สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

บทความล่าสุด

ข่าวล่าสุด