เรียนหัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่/พนักงานทุกท่านทราบด้วยบริษัทไอดี ดร์ฟเวอร์ ได้ทำการจัดตั้งศาลพระภูมิขึ้นมาใหม่

เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บริษัทและเจ้าหน้าที่
ผู้บริหารจึงจัดทำบุญตั้ศาลในวันที่ 14 เมษายน 2557 เวลา 08.00-12.00น.
จึงขอความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน-เวลา
ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

โครงการสร้างนักขับมืออาชีพจังหวัดขอนแก่น

ทางโรงเรียนสอนขับรถไอดี ไดร์ฟเวอร์ต้องขออภัยในเรื่องวันและเวลาที่จะเริ่มโครงการสร้างนักขับมืออาชีพจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งจากกรม เลยยังเริ่มโครงการไม่ได้ เมื่อทางกรมแจ้งมาทางไอดี จะแจ้งให้ทราบอีกต่อไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-227-229.043-224-000

ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ : โปรดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ นำชื่อโรงเรียนไปแอบอ้าง

เนื่องจากปัจจุบัน มีกลุ่มมิจฉาชีพ นำชื่อของโรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์(บริษัทฯ) ไปใช้แอบอ้าง หลอกลวง ทำให้เกิดความเสียหาย

ทั้งนี้ หากมีความสงสัยประการใด โปรดสอบถามโดยตรงที่ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ สำนักงานใหญ่ โทร. (043)227-229, (043) 224-000

ประกาศ : บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายธนวัฒน์ ปะการะโถ

โรงเรียนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ทางโรงเรียน(บริษัทฯ) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ นายธนวัฒน์ ปะการะโถ หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ทางโรงเรียน(บริษัทฯ) จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

รถยนต์สำหรับฝึกหัดของเรา : นิสสัน มาร์ช